Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ!

Για ερωτήσεις που αφορούν τα δικαιώματα των καρκινοπαθών,

παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συλλόγου

210 6468222


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

09/07/2014

Κριτήρια & προϋποθέσεις πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων & οικονομικά αδύνατων πολιτών.

Στην ενότητα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ έχει αναρτηθεί το ΦΕΚ 1753 - 28/06/2014, με το ανωτέρω θέμα για την ενημέρωσή σας.

Ωστόσο, σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ρυθμίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να ενεργοποιηθεί ο παραπάνω νόμος.


09/07/2014

 Πρόσφατα δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση στην οποία ορίζονται τα όρια φαρμακευτικής δαπάνης των ιατρών ανά ασθενή, ανά ειδικότητα, ανά νομό και ανά μήνα (εποχικότητα) καθώς επίσης και ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης για τα φάρμακα δραστικών ουσιών εκτός προστασίας.  Παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των μέτρων. 

Εξαιρέσεις από το μέτρο 

Από την εφαρμογή του μέτρου αυτού εξαιρείται η συνταγογράφηση που αφορά:

  • Χρόνιους νεφροπαθείς τελικούς σταδίου
  • Καρδιοπαθείς τελικού σταδίου
  • Ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια
  • Μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων
  • Καρκινοπαθείς
  • Ασθενείς με μεσογειακή αναιμία
  • Ασθενείς με κυστική ίνωση
  • Φάρμακα τα οποία εγκρίνονται από τις επιτροπές του ΕΟΠΥΥ 

Εξαιρούνται φυσικά οι νοσοκομειακοί ιατροί που συνταγογραφούν για νοσηλευόμενους ασθενείς.

Επίσης,  Ειδική Επταμελής Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ περαιτέρω εξαιρέσεις (κατηγορίες ασθενών ή ειδικές κατηγορίες γιατρών) ανάλογα με τις ενστάσεις που θα δεχθεί.

Επισυνάπτεται ο σχετικός Νόμος στην κατηγορία ΦΑΡΜΑΚΑ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΦΕΚ1796_01072014).